Priser

Bedrifter har forskjellige dokumenter og ulike behov. Det er forskjell på å publisere en personalhåndbok og tekniske beskrivelser. Vi er sikker på at vi kan hjelpe deg til rett pris.

Kontakt oss for å motta et skreddersydd tilbud for publisering av dine dokumenter.

Ønsker du å se hvordan dine dokumenter fungerer på Readin så tar du kontakt og vi fikser en demo.